Výsledky

 1. OSPO 18Cb/91/2013
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 15 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Tomáš Novák
 2. OSLM 9Cb/91/2013
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Slavomíra Mlynarčíková
 3. OSSK 6C/139/2013
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Anna Frigová
 4. KSTT 23Co/84/2012 – OSTT 14C/118/2011 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSKE1 22P/53/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – Mgr. Edita Klapáčová
 6. OSTT 27C/325/2013
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Miroslava Maláriková
 7. OSBA2 23Cb/130/2013 – KSBA 1Cob/236/2017
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSBN 5C/67/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – Mgr. Marek Anovčin
 9. OSKE2 24C/127/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – Mgr. Adriana Szaniszlová
 10. OSNO 2Cb/80/2013
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudcovia – JUDr. Miroslav Jagnešák a JUDr. Miriam Srogončíková
 11. OSBA5 23Cb/4/2013 – KSBA 4Cob/252/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 12. OSPN 5C/67/2013 – KSTT 25Co/332/2015 – KSTT…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSPK 9C/5/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Gajerová a JUDr. Zuzana Lapšanská
 14. OSKN 1T/44/2012
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudcovia – JUDr. Petr Kaňa a JUDr. Erika Jóbová
 15. OSTT 3T/100/2013
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Katarína Stanislavská a JUDr. Dušan Szabó
 16. OSPK 4C/74/2012 – KSBA 3Co/215/2018
  Občianske právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSBA1 14C/144/1999 – KSBA 7Co/680/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu pri výkone…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSPN 4Cb/8/2011
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 17 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Vladimír Zimányi
 19. OSGA 17C/142/2013
  Občianske právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
 20. OSNZ 4T/31/2013
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Vladimír Tamaškovič
1 – 20 z celkovo 3 698 výsledkov (1 380 ms)