Výsledky

 1. OSDS 6C/241/2011 – KSTT 10Co/226/2016
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSMA 3T/99/2013 – KSBA 1To/1/2014 – KSBA 1To/72/2016…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSHE 5C/187/2012 – KSPO 17Co/122/2015
  Občianske právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Anna Lisá a JUDr. Jana Burešová
 4. OSTT 13P/42/2013 – KSTT 25CoP/19/2016 – KSTT…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSDS 1T/235/2013 – KSTT 5To/33/2018
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. KSTT 3Tos/37/2014 – OSPN 2T/146/2012 – KSTT…
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSTO 7C/329/2012 – KSNR 8Co/33/2014 – KSNR…
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSNR 18C/48/2011 – KSNR 5Co/713/2015
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 15 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Boris Minks a JUDr. Vladimír Pribula
 9. OSVK 1C/42/2012 – KSBB 14Co/603/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSRV 12C/125/2005 – KSKE 1Co/32/2011 – KSKE…
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSBA3 29Cb/116/2012 – KSBA 1Cob/215/2015 – KSBA…
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. KSPO 9Co/45/2006 – OSPP 20C/149/2006 – KSPO…
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSKE3 5T/179/2010 – KSKE 6To/134/2013 – KSKE…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSMI 7Ro/86/2013 – OSMI 10C/99/2013 – KSKE…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSPP 11C/100/2011 – KSPO 17Co/2/2014 – KSPO 17Co/215/2014…
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSBA2 7Cpr/3/2014 – KSBA 3CoPr/3/2017
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSDS 9C/71/2009 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Alica Vörösová
 18. OSKE1 5T/29/2011
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
 19. OSKE1 5T/38/2013
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
 20. OSVT 7Cb/31/2011
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudcovia – JUDr. Silvia Šviderská a JUDr. Martina Melníková
1 – 20 z celkovo 3 033 výsledkov (681 ms)