Výsledky

 1. OSBB 6T/92/2011
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Peter Philadelphy a JUDr. Richard Bejda
 2. OSKE1 4T/49/2010
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
 3. OSNM 1T/82/2012 – KSTN 23To/157/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSNZ 6C/136/2011 – KSNR 25Co/81/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSBA3 25Cb/71/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – Mgr. Ivana Dufalová
 6. OSDS 8C/114/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Antónia Salayová
 7. OSPO 1Cbi/9/2011
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Štefan Tomašovský
 8. OSBA2 3T/150/2010
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
 9. OSBA5 11C/233/2010
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Monika Blahutiaková
 10. OSSL 7T/127/2012
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Bohuslav Toporcer
 11. OSKE1 21P/196/2012 – KSKE 8Co/68/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
 12. OSBA3 25Cb/106/2011
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – Mgr. Ivana Dufalová
 13. OSSK 2T/163/2008 – KSPO 7To/14/2013
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Svidník
  Sudcovia – Mgr. Ivo Maruščák a JUDr. Peter Tobiaš
 14. OSKE1 3T/38/2011 – KSKE 6To/52/2013
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSBA2 8C/168/2010 – KSBA 6Co/36/2015 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSPP 4T/73/2011
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Vladimír Hric
 17. OSPO 33T/56/2011 – KSPO 1To/3/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Peter Šuťak a JUDr. Eva Pirkovská
 18. OSLM 7C/82/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – JUDr. Gabriela Brišková
 19. OSSE 8Cb/52/2008 – KSTT 21Cob/62/2014
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSBA2 18C/70/2011 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Staněk