Výsledky

 1. OSBA2 25Cb/5/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 16 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudcovia – JUDr. Milan Chalupka, JUDr. Milan Hruška, JUDr. Milan Husťák a Mgr. Milan Hupka
 2. OSKE1 11P/174/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudcovia – JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková a JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková
 3. OSBJ 3C/253/2012
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Marcel Kirnág
 4. OSPO 5Tv/5/2013
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
 5. OSNZ 4T/43/2013
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Vladimír Tamaškovič
 6. OSKE1 7T/27/2013
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
 7. OSRA 1T/48/2012
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
 8. OSNZ 10C/281/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 15 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – Mgr. Marián Hatala
 9. OSPP 17C/48/2011 – KSPO 3Co/111/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSNZ 4C/192/2013 – KSNR 25Co/272/2017
  Občianske právo – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPK 37C/199/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudcovia – JUDr. Andrea Sedlačková, JUDr. Peter Rajňák a JUDr. Tomáš Michálek
 12. OSBA1 14Cpr/9/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Eva Tulejová
 13. OSLV 3T/181/2013
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Ján Šmrhola
 14. OSPN 2T/27/2013
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudcovia – JUDr. Beáta Javorková a Mgr. Pavol Macháč
 15. OSBA5 4T/103/2013 – KSBA 2To/80/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSMT 8C/284/2013 – KSZA 8Co/220/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSBA4 22C/176/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSNR 14C/257/2013 – KSNR 8Co/30/2016 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. KSBA 14Co/6/2012 – OSBA3 15C/110/2009
  Občianske právo – Dedenie zo závetu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSTO 2T/164/2013 – KSNR 4To/51/2014 – KSNR…
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa