Výsledky

 1. OSHE 18C/205/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Andrej Lukáč a JUDr. Jana Tomášová
 2. OSLC 22T/127/2017 – KSBB 5To/40/2018 – KSBB…
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSKE2 4T/70/2012 – KSKE 7To/138/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSBJ 1T/84/2014
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudcovia – JUDr. Miroslav Rybčák a JUDr. Zdenka Tomašková
 5. OSHE 17C/212/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 18 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Andrej Lukáč a JUDr. Marianna Hirková
 6. OSBA2 59P/98/2015 – KSBA 11CoP/35/2018
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSNO 8C/138/2014 – KSZA 5Co/86/2019 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSRV 12Cb/5/2015 – KSKE 2Cob/97/2018
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSPP 12C/53/2015 – KSPO 17Co/227/2016 – KSPO… Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSHE 2T/105/2016 – KSPO 3To/46/2017
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPN 4Cb/8/2011
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 17 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Vladimír Zimányi
 12. OSTO 8Cb/140/2011 – KSNR 15Cob/69/2015
  Obchodné právo – Náhrada škody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSSN 4T/5/2016 – KSKE 4To/86/2016
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSBA3 15C/352/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Marián Kurinec
 15. OSMI 11C/558/2015
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Tatiana Sabadošová
 16. OSBJ 3C/241/2005 – KSPO 7Co/81/2017 – KSPO…
  Občianske právo – Spoluvlastníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSKE2 4T/28/2012
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
 18. OSKE2 7T/10/2014 – KSKE 8To/46/2018
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Michal Polák a JUDr. Karol Kučera
 19. OSKE1 34C/1/2003 – KSKE 9Co/196/2016 – KSKE…
  Občianske právo – Neplatnosť skončenia pracovného…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSBA3 12C/94/2010 – KSBA 6Co/95/2015
  Občianske právo – Vlastníctvo bytov a nebytových…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa