Výsledky

 1. OSKE2 3T/1/2011
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 21 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
 2. OSSN 1T/51/2016 – KSKE 7To/68/2018
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSBA2 18C/416/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 14 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Staněk
 4. OSKN 2T/106/2011
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
 5. OSTT 4T/84/2010
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Katarína Stanislavská
 6. OSZV 3T/155/2011 – KSBB 2To/68/2013
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSKE2 38Cb/59/2010
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – Mgr. Gabriel Frankovič
 8. OSPO 2T/44/2012
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Zuzana Biščáková
 9. OSGA 13P/122/2012
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Gabriela Véghová
 10. OSRV 8Cb/30/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Jarmila Dušáková
 11. OSPO 1T/76/2009
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Peter Šuťak
 12. OSZA 1T/23/2009
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
 13. OSDS 3T/271/2010
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Ladislav Piros
 14. OSKK 6T/193/2011
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Bohuslav Majerníček
 15. OSKE1 1T/44/2012 – KSKE 8To/13/2013
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 16. OSBA4 4C/125/2012
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jozefína Králová
 17. OSKE1 6T/8/2008
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Milan Husťák
 18. OSKE1 5T/18/2014 – KSKE 4To/71/2014 – KSKE 4To/67/2015…
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSBJ 2Cb/89/2011 – KSPO 5Cob/1/2015
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Bardejov
  Sudcovia – JUDr. Jana Dubivská a JUDr. Jozef Škrab
 20. OSBA1 26C/281/2006 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 19 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudcovia – Mgr. Daniela Drnáková a JUDr. Mariana Harvancová