Výsledky

 1. OSSI 2Er/19/2011 – KSTT 9CoE/131/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 2. OSPO 11C/134/2011 – KSPO 1Co/121/2011
  Občianske právo – Poistenie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Iveta Wildeová a JUDr. Jozef Angelovič
 3. OSBA1 6K/32/2011 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Angela Balázsová
 4. OSBA1 2K/24/2011 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Stanislava Bezáková
 5. OSZA 2K/14/2009 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Gabriela Bargelová
 6. OSNR 32R/3/2010 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubica Farkašová
 7. OSZA 2K/4/2010
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Gabriela Bargelová
 8. OSZV 12C/121/2010 – KSBB 13Co/63/2012
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. OSNM 1Er/1186/2011 – KSTN 3CoE/56/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSMI 9C/80/2006 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – Mgr. Matilda Bodnáriková
 11. OSBA2 25Cb/316/2010 – KSBA 1Cob/209/2011
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Danica Michalková
 12. OSPB 5C/59/2011
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Helena Loduhová a JUDr. Lucia Kojtalová
 13. OSKE1 17C/103/2009
  Občianske právo – Poistenie
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Patrícia Miskolczyová
 14. OSBA3 16C/84/2010 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudcovia – JUDr. Dagmar Vaverčáková a Mgr. Jitka Dzurišová
 15. OSKK 3C/69/2010 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudcovia – JUDr. Andrej Kubinský a JUDr. Peter Šamo
 16. OSRV 4C/125/2011 – KSKE 8CoP/378/2011 – KSKE…
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSKE3 13P/18/2012 – KSKE 8CoP/148/2012
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. KSKE 4CoE/206/2011 – KSKE 13CoE/406/2014 – OSRV…
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSNM 4Er/1025/2011 – KSTN 2CoE/158/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSNM 4Er/1186/2011 – KSTN 6CoE/32/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 7 215 výsledkov (917 ms)