Výsledky

 1. OSKE2 27P/216/2012 – KSKE 8CoP/511/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSSL 2Er/511/2012 – KSPO 19CoE/75/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudcovia – JUDr. Zlata Simková a Mgr. Lenka Servická
 3. OSVK 3C/57/2013 – KSBB 17Co/330/2014
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSMT 18P/7/2013 – KSZA 5CoP/83/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSGA 25C/112/2009 – KSTT 10Co/280/2013
  Občianske právo – Neplatnosť právnych úkonov
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trnava a Okresný súd Galanta
  Sudcovia – JUDr. Ľuboš Szigeti a Mgr. Dušan Čimo
 6. OSZA 30P/517/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Renáta Sýkorová
 7. OSKE1 19C/160/2008 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Patrícia Miskolczyová
 8. OSKE1 19C/221/1995 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudcovia – JUDr. Patrícia Miskolczyová a JUDr. Viera Bodnárová
 9. OSBJ 5C/176/2010 – KSPO 16Co/118/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Bardejov
  Sudcovia – Mgr. Zdenka Saraková a JUDr. Anna Kovaľová
 10. KSZA 20S/67/2013 – OSTN 17C/289/2013 – KSTN…
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSKE3 14C/240/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudcovia – JUDr. Ľubica Adamčíková a JUDr. Peter Dudič
 12. OSMT 10C/89/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Mária Gazdačková
 13. OSBB 13C/90/2013 – KSBB 13Co/709/2014 – KSBB…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSPE 6C/81/2013 – KSTN 4Co/155/2014 – KSTN… Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. OSBB 16Cbi/38/2011 – KSBB 43CoKR/7/2012
  Obchodné právo – Incidenčné spory
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSPE 3C/91/2013 – KSTN 17Co/125/2014 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSKE1 13C/143/2010 – KSKE 5Co/232/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 18. OSNR 8C/45/2012 – KSNR 8Co/508/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Viera Koscelanská a JUDr. Vladimír Novotný
 19. OSBB 16C/82/2013 – KSBB 14Co/968/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. OSRS 2Er/242/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
1 – 20 z celkovo 9 126 výsledkov (794 ms)