Výsledky

 1. OSKE1 21U/80/2011
  Občianske právo – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice I
 2. OSPP 11C/126/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Mária Kubusová
 3. OSBA2 21C/142/2013 – KSBA 8Co/653/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSBA2 21C/151/2013 – KSBA 8Co/7/2014
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 5. OSKE1 17C/287/2013 – KSKE 8Co/15/2014
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 6. OSSN 7C/75/2012 – KSKE 2Co/15/2014
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 7. OSNZ 11P/102/2013 – KSNR 25CoP/45/2014
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Dušan Harbuta
 8. KSNR 23Sp/48/2013 – NSSR 9Sžr/175/2013
  Správne právo – Kataster nehnuteľností
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. OSKE2 43P/208/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Agáta Burkušová
 10. OSZA 30P/517/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Renáta Sýkorová
 11. KSNR 23Sp/34/2013 – NSSR 10Sžr/191/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSNZ 6C/144/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Róbert Záhorák
 13. OSBJ 5C/176/2010 – KSPO 16Co/118/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Bardejov
  Sudcovia – Mgr. Zdenka Saraková a JUDr. Anna Kovaľová
 14. OSBB 3Er/567/2005 – KSBB 2CoE/489/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 15. KSZA 20S/67/2013 – OSTN 17C/289/2013 – KSTN…
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSKE3 13C/98/2013 – KSKE 5Co/592/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. OSNR 25C/295/2012 – KSNR 25Co/66/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Peter Heinrich a JUDr. Ingrid Doležajová
 18. OSZH 12P/118/2012 – KSBB 13CoP/75/2013
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 19. OSVK 9Er/289/2012 – KSBB 17CoE/13/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 20. KSBB 28Sp/39/2013 – NSSR 1Sžr/236/2013
  Správne právo – Opravné prostriedky proti…
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

1 – 20 z celkovo 68 912 výsledkov (750 ms)