Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBA3 26Cb/74/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava III
     ECLI: ECLI:SK:OSBA3:2020:1320205459.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava III v Bratislave v právnej Súd: Okresný súd Bratislava III
Spisová značka: 26Cb/74/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 1320205459
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Kubešová čiastočne neuhradenej faktúry za vykonané práce.

2. Dňa 08.06..2020 súd vyzval žalobcu, aby zaplatil 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 474 ms)