Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSI 3Csp/63/2020
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – Mgr. Peter Guček
   ECLI:SK:OSSI:2020:6120267461.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Skalica sudcom Mgr Súd: Okresný súd Skalica
Spisová značka: 3Csp/63/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120267461
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Guček
ECLI 461/2020, ktorý nebolo možné doručiť žalovanému do vlastných rúk. Dňa 9.9.2020 bola vec
postúpená 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 761 ms)