Súdne konania

Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 30OdS/7/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
    Sudca – JUDr. Slávka Garančovská
     ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2020:7120206311.1

Uznesenie
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: A  Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 30OdS/7/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7120206311
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Garančovská predchádza konanie vedené na
tunajšom súde pod spisovou značkou 26OdS/6/2020, v ktorom bol dňa 13.05.2020 pričom uvedené rozhodnutie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 103/2020 zo dňa 01.06.2020
a 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (741 ms)