Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 62Cb/44/2020
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – Mgr. Radoslava Strhárska
   Strhárska
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120280034.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 62Cb/44/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120280034
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Radoslava i e :

1. Navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 20. 04. 2020 domáhal nariadenia neodkladného zo 19. 03. 2020 označeným ako „Výpoveď Nájomnej zmluvy zo
dňa 04. 08. 2015“, ktorý bol 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (637 ms)