Výsledky

 1. OSSL 3Cb/98/2013 – KSPO 4Cob/20/2016
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 2. OSBA1 28Cb/175/2014 – KSBA 2Cob/17/2016
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSPO 1T/100/2014 – KSPO 5To/42/2016 – KSPO 5To/29/2018…
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSZA 1Tk/2/2014 – KSZA 3To/77/2015
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSRK 1T/64/2014 – KSZA 2To/89/2015 – KSZA…
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 6. OSMT 10C/328/2013 – KSZA 11Co/157/2016
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSVK 9T/134/2014 – KSBB 5Tos/48/2015 – KSBB…
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSPO 19CbZm/20/2013 – KSPO 1CoZm/15/2015 – KSPO…
  Obchodné právo – Zmenky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSKE2 28C/58/2012 – KSKE 5Co/58/2016
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 10. OSTV 5T/48/2012 – KSKE 4To/47/2018
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPP 13C/93/2012 – KSPO 12Co/16/2017
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 15 pojednávaní a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Poprad
  Sudcovia – JUDr. Peter Kuruc a Mgr. Miloš Kolek
 12. OSPP 18Cb/250/2010 – KSPO 4Cob/83/2014 – KSPO…
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSDS 6C/241/2011 – KSTT 10Co/226/2016
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSKE2 5T/130/2011 – KSKE 4To/41/2015
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSHE 5C/130/2012 – KSPO 9Co/165/2017
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 16 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Anna Lisá a JUDr. Monika Jusková
 16. OSSI 2C/125/2008 – KSTT 24Co/859/2015
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSMT 23T/142/2012 – KSZA 3To/8/2016
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 17 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Martin
  Sudcovia – JUDr. Jozef Medveď a Juraj Krupa
 18. OSKE1 4T/29/2013 – KSKE 8To/7/2015 – KSKE…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSPO 33T/25/2010 – KSPO 6To/35/2016
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 21 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Peter Šuťak a JUDr. Emil Dubňanský
 20. OSMA 3T/99/2013 – KSBA 1To/1/2014 – KSBA 1To/72/2016…
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 13 183 výsledkov (1 089 ms)