Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

 1. KSNR 19Sd/118/2013
  Správne právo – Dôchodky
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 4 hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Viola Takáčová, PhD.
   ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4013200379.4

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Nitre v Dátum vydania rozhodnutia: 01. 04. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová PhD správe zo dňa 05. 03. 2014, keď konštatoval, že novo
predložené nálezy sú pre zvýšenie miery poklesu o 10 %. Ostatné navrhovateľkou predkladané správy z ortopedického vyšetrenia zo dňa 28. 03.
2014, v 
1 – 1 of total 1 result (5,023 ms)