Výsledky

 1. OSPE 5Cpr/5/2014
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 11 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – JUDr. Alena Blašková
 2. OSHE 10P/40/2015 – KSPO 17CoP/24/2015
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 3. OSLC 21P/8/2015 – KSBB 15CoP/40/2015 – KSBB…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 4. OSZV 5P/35/2015 – KSBB 17CoP/18/2016
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 5. OSGA 10C/142/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 4 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Foltánová
 6. OSLV 4T/210/2014 – KSNR 4To/69/2016
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 7. OSLM 5C/261/2014 – KSZA 7Co/593/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 8. OSBB 9Cpr/5/2014 – KSBB 15CoPr/10/2015
  Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 9. OSHE 5C/296/2014 – KSPO 7Co/121/2016
  Občianske právo – Ochrana osobnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 10 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Humenné
  Sudcovia – JUDr. Anna Lisá a JUDr. Branislav Breza
 10. OSPO 5Tv/2/2014 – KSTN 3Tov/1/2018
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 11. OSPO 6T/88/2014 – KSPO 5To/46/2018
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Beáta Šuťaková a JUDr. Eva Rešatková
 12. OSPO 14C/208/2014 – KSPO 4Co/173/2015 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 13. OSRK 9C/164/2014 – KSZA 6Co/71/2017
  Občianske právo – Nájom a podnájom nebytových…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSBR 3T/76/2014 – KSBB 2To/121/2015
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 15. OSGA 29T/118/2014 – KSTT 3To/2/2016
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSNM 1T/156/2014 – KSTN 23To/92/2016
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSTN 2T/36/2014
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 13 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
 18. OSDK 8Cb/26/2014 – KSZA 13Cob/1/2016
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 19. OSMA 5C/158/2010 – KSBA 3Co/419/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSPO 17C/292/2014 – KSPO 5Co/195/2015 – KSPO…
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

1 – 20 z celkovo 58 881 výsledkov (726 ms)