Výsledky

 1. KSTN 2CoE/311/2012 – OSPD 9Er/893/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – JUDr. Jozef Mészáros a JUDr. Jarmila Schromová
 2. OSPD 16P/154/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 3. KSTN 17CoE/205/2012 – OSPD 9Er/1200/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSPD 16C/71/2011 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 5. OSPD 16C/283/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 6. OSPD 16C/53/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 7. KSTN 23CoE/229/2012 – OSPD 9Er/1115/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. KSTN 11CoE/13/2015 – OSPD 9Er/2937/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 9. KSTN 16CoE/506/2014 – OSPD 9Er/2310/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 10. OSPD 9Er/3990/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 11. OSPD 9Er/2916/2008
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 12. KSTN 23CoE/338/2014 – OSPD 9Er/1512/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – JUDr. Ondrej Samaš a JUDr. Jarmila Schromová
 13. KSTN 23CoE/372/2014 – OSPD 9Er/1519/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 14. OSPD 9Er/1543/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 15. OSPD 16C/36/2015
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 16. KSTN 23CoE/396/2014 – OSPD 9Er/1514/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 17. KSTN 11CoE/58/2015 – OSPD 9Er/3106/2014
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSPD 16C/189/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudcovia – Mgr. Michal Chochula a JUDr. Jarmila Schromová
 19. OSPD 16C/193/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
 20. OSPD 16P/27/2015
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Jarmila Schromová
1 – 20 z celkovo 8 243 výsledkov (254 ms)