Results

 1. OSKE3 0Er/3112/1998 – KSKE 1Co/301/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 2. OSPE 4Er/417/2011 – KSTN 2CoE/144/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. OSHE 11Cb/13/2011 – KSPO 2Cob/18/2012
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding lasted since until

 4. OSPB 6Em/2/2012 – KSTN 17CoE/275/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. OSDS 2T/217/2010
  Trestné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 6. KSNR 15Cob/296/2012 – OSLV 13Cb/80/2012 – KSNR… Public judicial proceeding lasts since

 7. OSPD 16Er/4065/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Court – Okresný súd Prievidza
  Judges – JUDr. Eva Kiššová, Mgr. Marianna Hašková, and JUDr. Robert Šorl, PhD.
 8. OSLM 10C/108/2012 – KSZA 5Co/348/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 9. OSBA3 19C/127/2011 – KSBA 3Co/443/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 10. OSNM 1Er/789/2012 – KSTN 2CoE/288/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 11. OSNM 1Er/1173/2011 – KSTN 23CoE/56/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSBA2 24Cb/113/2012 – KSBA 3Cob/292/2012
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 13. OSBA2 37Er/1811/2011 – KSBA 21CoE/289/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSPB 5Er/442/2010 – KSTN 23CoE/8/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 15. OSBA2 16C/26/2012 – KSBA 14Co/140/2013
  Občianske právo – Nájomná zmluva
  Public judicial proceeding lasted since until

 16. OSPO 9C/379/2012
  Občianske právo – Poistenie
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 3 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prešov
  Judges – JUDr. Daniela Babinová, JUDr. Rastislav Sikorjak, and Mgr. Alena Paveleková
 17. OSKE3 6T/56/2012
  Trestné právo – Trestné činy proti republike
  Public judicial proceeding lasts since

 18. OSGA 10C/198/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 4 hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Galanta
  Judges – JUDr. Eva Foltánová and JUDr. Rastislav Jakubovič
 19. OSSN 9C/189/2011 – KSKE 2Co/127/2012
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

 20. OSBA1 7C/83/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 3 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judges – JUDr. Tatiana Redenkovičová and Mgr. Jana Janics Bajánková
1 – 20 of total 35,920 results (376 ms)