Judicial proceedings

Results

 1. OSTO 2T/163/2011 – KSNR 2To/43/2014
  Trestné právo – Majetok
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 11 hearings and 1 judgement.
  Courts – Krajský súd Nitra and Okresný súd Topoľčany
  Judges – JUDr. Mária Krausová, JUDr. Ľubomíra Kubáňová, and JUDr. Ján Vanko
   ECLI:SK:OSTO:2014:4611010349.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Topoľčany 4611010349
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Krausová
ECLI uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 15. januára 2014 sp. zn. 3To/70/2013 bol
uznaný vinným za 
1 – 1 of total 1 result (658 ms)