Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. KSKE 8CoP/124/2020 Public judicial proceeding was closed on

    Registering no hearings and 1 judgement.
    Court – Krajský súd Košice
    Judge – JUDr. Ludvika Bodnárová
     ECLI:SK:KSKE:2020:7120204563.1

Uznesenie
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 8CoP/124/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7120204563
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ludvika Bodnárová
ECLI 9, Košice proti uzneseniu Okresného súdu Košice
I z 16.4.2020 č.k. 21P/37/2020-23 takto

r o z h o 
1 – 1 of total 1 result (914 ms)