Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. KSZA 24Sa/15/2018 Public judicial proceeding was closed on

    Registering no hearings and 1 judgement.
    Court – Krajský súd Žilina
    Judge – JUDr. Zuzana Jančárová
     ECLI:SK:KSZA:2018:5018200143.2

Uznesenie
Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobkyne: Bc. X. E Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 24Sa/15/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200143 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Jančárová
ECLI OÚ-ZA-OOP1-2018/0218/02910/Hri zo dňa
13.03.2018, takto

r o z h o d o l :

Žalobu o d m i e t a Odvolanie sa proti rozhodnutiu č. OÚ-ZA-OOPI-2018/0218/02910/Hri“. Žalobkyňa v
podaní uviedla, že sa 
1 – 1 of total 1 result (417 ms)