Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. OSBB 36Ek/97/2019 Public judicial proceeding lasted since until

    Registering no hearings and 2 judgements.
    Court – Okresný súd Banská Bystrica
    Judge – JUDr. Iveta Šnapková
     Styková
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2019:6119209742.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica, v exekučnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 36Ek/97/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 6119209742
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Patrícia škodu vo výške 2.341,59 Eur.

5. Poverením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 36Ek/97/2019 zo dňa úkon právnej služby režijný paušál vo výške jednej stotiny výpočtového
základu, ktorý pre rok 2019 
1 – 1 of total 1 result (1,850 ms)