Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. OSBN 3P/6/2013 – OSPE 5P/44/2013 Public judicial proceeding lasted since until

    Registering 1 hearing and 2 judgements.
    Courts – Okresný súd Bánovce nad Bebravou and Okresný súd Partizánske
    Judges – JUDr. Juraj Valášek and JUDr. Alena Blašková
     ECLI:SK:OSBN:2013:3213202489.3

Uznesenie
Okresný súd Bánovce nad Bebravou vo veci starostlivosti Súd: Okresný súd Bánovce n/B
Spisová značka: 3P/6/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 3213202489
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Valášek
ECLI školských a mimoškolských aktivitách, a to jedenkrát mesačne.

Súd preskúmal obsah spisu 3P/6/2013 a mal. deťmi U. od februára 2013 žije v obci M., kde
má v súčasnosti vybavený aj prechodný pobyt 
1 – 1 of total 1 result (970 ms)