Case number
Judge
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. OSLM 10Er/335/2014 Public judicial proceeding was closed on

    Registering no hearings and 1 judgement.
    Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
     Sklenková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2017:5614202728.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie 5614202728
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Petra činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom do 31.
03. 2017 predchádzajúceho konania 0,00 Eur a trov exekúcie.

2. Písomným podaním, doručeným dňa 03. 11. 2017, súdny exekútor postúpil súdu návrh oprávnenej na
zastavenie exekúcie zo dňa 06. 10. 2017, ktorým oprávnená 
1 – 1 of total 1 result (1,241 ms)