Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

 1. OSLV 1T/24/2018
  Trestné právo – Život a zdravie
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
   ECLI:SK:OSLV:2018:4318010567.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Levice v konaní pred Súd: Okresný súd Levice
Spisová značka: 1T/24/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4318010567 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Baka
ECLI 2018 takto

r o z h o d o l :

Obžalovaný:

Y. S. nar. XX.XX.XXXX v I.
trvale bytom X., S. W.. XXXX 
1 – 1 of total 1 result (1,155 ms)