Results

  1. OSRA 2T/64/2020 – KSBB 4To/68/2021 Public judicial proceeding lasts since

    Registering 4 hearings and 1 judgement.
    Courts – Okresný súd Revúca and Krajský súd Banská Bystrica
    Judges – JUDr. Michal Uhorskai, JUDr. Ľubomír Bušík, PhD., JUDr. Jozef Mikluš, and JUDr. Martin Ľupták, PhD.
     ECLI:SK:OSRA:2020:6820010131.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Revúca Súd: Okresný súd Revúca
Spisová značka: 2T/64/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6820010131 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Uhorskai
ECLI samosudcom JUDr. Michalom Uhorskaiom dňa 3. augusta 2020 vydáva podľa §
353 ods. 1 Trestného poriadku v treste z trestného rozkazu Okresného
súdu Rimavská Sobota sp. zn. 0T/19/2020 zo dňa 13. 02. 2020 
1 – 1 of total 1 result (12,964 ms)