Results

 1. OSVK 8T/73/2012 – KSBB 2To/11/2013
  Trestné právo – Majetok
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 4 hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Banská Bystrica and Okresný súd Veľký Krtíš
  Judges – Mgr. Milan Varga, JUDr. Jozef Mikluš, Mgr. Ján Bednár, and Mgr. Rudolf Ďurta
   Milan Varga
ECLI: ECLI:SK:OSVK:2013:6212010157.1

Uznesenie
U z n e s e n i e

Okresný súd vo Veľkom ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6212010157.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z ECLI:SK:OSVK:2012:6212010157.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd vo Veľkom Krtíši súdneho spisu: 6212010157
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 03. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr Krtíši rozhodol samosudcom Mgr. Milanom Vargom na hlavnom pojednávaní
dňa 25. marca 2013 v trestnej 
1 – 1 of total 1 result (681 ms)