Case number
Proceeding duration
Number of hearings
Number of judgements
Number of courts
Number of judges
Court type
Case file identifier

Results

  1. OSZA 10Cbi/6/2016 Public judicial proceeding lasted since until

    Registering 1 hearing and 2 judgements.
    Court – Okresný súd Žilina
    Judge – JUDr. Lenka Müllerová, PhD.
     ECLI: ECLI:SK:OSZA:2018:5116219426.8

Uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci žalobcu: B.. N. O ECLI:SK:OSZA:2018:5116219426.9

Opravné uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci žalobcu: B.. N. O., O Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr., PhD. Lenka Müllerová vydania rozhodnutia: 25. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr., PhD. Lenka Müllerová
ECLI OV č. 17/2018 dňa 24.01.2018,
odvolal z funkcie správcu úpadcu IV. Capital, a.s. a súčasne do 
1 – 1 of total 1 result (805 ms)