Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLV 1T/24/2018
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Ľuboš Baka
   ECLI:SK:OSLV:2018:4318010567.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Levice v konaní pred Súd: Okresný súd Levice
Spisová značka: 1T/24/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4318010567 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Baka
ECLI 2018 takto

r o z h o d o l :

Obžalovaný:

Y. S. nar. XX.XX.XXXX v I.
trvale bytom X., S. W.. XXXX 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (731 ms)