Súdne konania

Výsledky

 1. OSBR 9Pc/16/2018
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – Mgr. Miroslava Vaňová
 2. OSTN 30P/199/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 8 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Marta Rybárová a Mgr. Katarína Šimková
 3. OSBA5 12C/30/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudcovia – JUDr. Viera Sandtnerová a Mgr. Zita Leimbergerová
 4. OSBA1 17C/39/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. René Milták
 5. OSPO 33T/122/2016 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 12 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Prešov
 6. OSBA3 39P/227/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – Mgr. Gabriela Žabková
 7. OSBA1 30Cb/13/2018 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Miriam Repáková
 8. OSGA 19Csp/27/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Táňa Šefčíková
 9. OSBA4 12Cb/12/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Martin Kopšo
 10. OSBA1 9C/13/2015 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Ágnes Nagyová
 11. OSBA1 35Cb/80/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Lea Gubová
 12. OSMT 5C/30/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Nora Zátopková
 13. OSPK 42C/17/2018 – OSBA3 11C/36/2019 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 14. OSTT 39Csp/109/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.
 15. OSKE2 28Csp/51/2017 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Alžbeta Mitríková
 16. OSKE1 21P/174/2017 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice I
 17. OSVT 12T/117/2017 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudcovia – JUDr. Andrea Havírová a Mgr. Anna Monoková
 18. OSMT 1T/7/2018 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
 19. OSBA1 8Csp/1/2017 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Otília Doláková
 20. OSNZ 11P/266/2018 Verejné súdne konanie začalo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky