Súdne konania

Výsledky

 1. OSPO 17C/174/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Eva Straková
 2. OSBA2 12C/124/2000
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudcovia – Mgr. Juraj Sobolič a JUDr. Gabriela Sobolovská
 3. OSVK 9Nt/5/2013 – KSBB 3Tos/63/2013 – KSBB…
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 4. OSTN 19C/359/2010 – KSTN 17Co/114/2011
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súdy – Krajský súd Trenčín a Okresný súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Mária Tóthová a JUDr. Emília Zimová
 5. OSKN 9Ps/17/2014 – OSNZ 11Ps/32/2014
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súdy – Okresný súd Komárno a Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Iveta Banghová
 6. OSSK 7P/16/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudcovia – JUDr. Jana Keselicová a Mgr. Ján Liška
 7. OSPO 10C/19/2013 – KSPO 6Co/75/2013 – KSPO…
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 8. OSBB 7C/102/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Barbora Sopková a JUDr. Ama Odalošová
 9. OSKE1 17C/92/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Patrícia Miskolczyová
 10. OSMA 9P/32/2010 – OSBA4 25P/45/2012 – KSBA…
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 11. OSKE3 6C/204/2005 – KSKE 2Co/829/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 12. OSBA5 23Cb/56/2013 – KSBA 3Cob/315/2013 – KSBA…
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 13. OSBB 16C/151/2015
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Barbora Sopková a JUDr. Pavol Tomáš
 14. OSZA 9P/309/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Renáta Sýkorová a JUDr. Branislav Lečko
 15. OSKE2 22C/236/2012 – KSKE 11Co/778/2014 – KSKE…
  Občianske právo – Zmluva o dielo
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 16. OSKE2 27P/81/2016 – KSKE 8CoP/343/2017
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 17. OSBA5 12C/19/2010 – KSBA 3Co/392/2011 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

 18. OSSK 3P/28/2014
  Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 5 rozhodnutí.
  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudcovia – JUDr. Anna Bejdová a JUDr. Slavomír Kačmár
 19. OSBA4 39Em/1/2010 – KSBA 18CoE/123/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

 20. OSLM 4C/194/2013 – KSZA 10Co/154/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa