Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. KSBA 4Sa/81/2018
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
   ECLI:SK:KSBA:2018:1018201432.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave v  Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 4Sa/81/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 1018201432
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko
ECLI vo veci zaistenia proti rozhodnutiu žalovaného PPZ-HCP-
BA6-216-008/2018-AV z 30.8.2018 takto

r o  BA6-216-008/2018-
AV z 30.8.2018, ktorým bol žalobca L. J., narodeného X.X.XXXX, štátny príslušník 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 195 ms)