Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. KSBB 41CoE/211/2018
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Križanová
   Križanová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6317200144.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 41CoE/211/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6317200144
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena č.k. 9Er/9/2017-28 zo dňa 2. marca 2018,
takto

r o z h o d o l :

I. Uznesenie Okresného súdu Brezno č.k. 9Er/9/2017-28 zo dňa 2. marca 2018 v I. výrokovej vete, ktorou
exekúciu zastavil, z r u š u 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 256 ms)