Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. KSBB 23S/43/2020
  Správne právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Drahomíra Mikulajová, JUDr. Jana Novotná a JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová
   Mikulajová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6020200147.2

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 23S/43/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6020200147
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra 2020 zo dňa 31. januára 2020, o návrhu žalobcu na priznanie
odkladného účinku správnej žalobe, takto

r žalobu, ktorou sa domáhal
preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100314698/2020 zo dňa 31 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 043 ms)