Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 4Er/1676/2014 – KSBB 41CoE/122/2020
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Katarína Kochan Morová a JUDr. Miroslava Púchovská
   Púchovská
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6114211408.2

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 41CoE/122/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6114211408
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 09. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava 4Er/1676/2014-94 zo dňa 2. apríla
2020, takto

r o z h o d o l :

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 4Er/1676/2014-94 zo dňa 2. apríla 2020 p o t v
r d z u j e .

o d ô v o d n e n i 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 176 ms)