Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. KSNR 19Sd/118/2013
  Správne právo – Dôchodky
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Viola Takáčová, PhD.
   ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4013200379.4

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Nitre v  Dátum vydania rozhodnutia: 01. 04. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová PhD správe zo dňa 05. 03. 2014, keď konštatoval, že novo
predložené nálezy sú pre zvýšenie miery poklesu o 10 %. Ostatné navrhovateľkou predkladané správy z ortopedického vyšetrenia zo dňa 28. 03.
2014, v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (621 ms)