Súdne konania

Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. KSNR 7Co/105/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Krajský súd Nitra
    Sudca – JUDr. Erika Madarászová
     ECLI:SK:KSNR:2020:4319204423.2

Uznesenie
Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky Súd: Krajský súd Nitra
Spisová značka: 7Co/105/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4319204423 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Madarászová
ECLI žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Levice
č.k. 7C/60/2019-43 zo dňa 9. apríla 2020, takto

r o z h o d Okresného súdu Levice č.k. 7D/4/2020-12 zo
dňa 30.1.2020 (právoplatné dňom 21.2.2020). Po právnej 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (623 ms)