Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPP 15P/48/2013 – KSPO 16CoP/29/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Prešov a Okresný súd Poprad
  Sudcovia – JUDr. Dagmar Soliarová a JUDr. Anna Kovaľová
   ECLI:SK:KSPO:2013:8713202514.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 16CoP/29/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 8713202514
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kovaľová
ECLI Poprad, č. k. 15P 48/2013-64 zo dňa 10. 09. 2013 takto
jednohlasne

r o z h o d o l :

P o t v r d z u zo sumy 1 000 Sk mesačne na sumu 80 Eur mesačne, počnúc
dňom 01. 09. 2013, ktoré výživné je splatné 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (523 ms)