Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. KSTN 11S/83/2018
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Alena Radičová
   ECLI:SK:KSTN:2018:3018200247.1

Uznesenie
Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: F. F., s  ECLI:SK:KSTN:2018:3018200247.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v  Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 11S/83/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3018200247 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová
ECLI žalovaného č. 101308627/2018
zo dňa 9. júla 2018, takto

r o z h o d o l :

Krajský súd p r i z n 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 838 ms)