Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. KSZA 24Sa/15/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Krajský súd Žilina
    Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
     ECLI:SK:KSZA:2018:5018200143.2

Uznesenie
Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobkyne: Bc. X. E Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 24Sa/15/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200143 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Jančárová
ECLI OÚ-ZA-OOP1-2018/0218/02910/Hri zo dňa
13.03.2018, takto

r o z h o d o l :

Žalobu o d m i e t a  Odvolanie sa proti rozhodnutiu č. OÚ-ZA-OOPI-2018/0218/02910/Hri“. Žalobkyňa v
podaní uviedla, že sa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 273 ms)