Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBA1 3Pu/105/2017
  Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
   2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: ECLI:SK:OSBA1:2017 105/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1117213963 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 06 1117213963.2 Uznesenie Okresný súd Bratislava I vo veci o  ďalej len "CMP"), súd uznesením č.k. 3Pu/105/2017-3 zo dňa 08.06.2017 začal konanie o vyslovenie o ktorom ju nebolo možné poučiť. 6. Uznesením č.k. 3Pu/105/2017-9 zo dňa 09.06.2017 súd 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (597 ms)