Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBA1 6OdK/40/2017
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Angela Balázsová
   ECLI: ECLI:SK:OSBA1:2017:1117218284.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 6OdK/40/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 1117218284
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Angela Balázsová vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení
vyhlášky č. 25/2017 Z.z 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 529 ms)