Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBA1 0T/92/2018
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Roland Kemény
   ECLI:SK:OSBA1:2018:1118010459.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 0T/92/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 1118010459
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roland Kemény
ECLI s § 241 ods. 1 písmeno j/ Trestného poriadku, dňa 21. 06. 2018 v Bratislave,
takto

r o z h o d o l 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 953 ms)