Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBA1 4OdK/61/2020
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Veronika Ileninová
   ECLI: ECLI:SK:OSBA1:2020:1120214962.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 4OdK/61/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 1120214962
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Veronika Ileninová pol. reg. 1188/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (857 ms)