Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBA2 27P/216/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava II
     Pacherová
ECLI: ECLI:SK:OSBA2:2017:1217219227.2

Uznesenie
Okresný súd Bratislava II v Bratislave vo veci Súd: Okresný súd Bratislava II
Spisová značka: 27P/216/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 1217219227
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela psychiatrii, kde bol umiestnený v nezvládnuteľnom
stave. V konaní
2
27P/216/2017

vedenom pred Okresným domáha kontaktu s ňou,
matku s dieťaťom prenasleduje. On júna 2017 im cez deň aj v noci spolu s 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (590 ms)