Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBA2 51Cb/42/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava II
     ECLI: ECLI:SK:OSBA2:2018:1218201494.2

Uznesenie
Okresný súd Bratislava II v Bratislave v právnej veci Súd: Okresný súd Bratislava II
Spisová značka: 51Cb/42/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 1218201494
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lenka Kališová súdu zo dňa 26.02.2018, č.k.: 51Cb/42/2018-43, vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku
za žalobu v sume 42/2018-69, právoplatným dňa 03.05.2018 žalobcovi oslobodenie od súdneho poplatku nepriznal.

4 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (914 ms)