Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBA2 31Csp/78/2020
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Alena Roštárová
   ECLI: ECLI:SK:OSBA2:2020:6119440713.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava Súd: Okresný súd Bratislava II
Spisová značka: 31Csp/78/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6119440713
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Roštárová Oznámenie o verejnom
vyhlásení rozsudku bolo vyvesené na úradnej tabuli tunajšieho súdu 13.10. 2020 Rozsudok bol verejne
vyhlásený dňa 21.10. 2020.5. Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa s 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 580 ms)