Výsledky

 1. OSBA3 37P/159/2018 – KSBA 11CoP/257/2019
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Bratislava III
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Lohnertová, Mgr. Alena Čakváriová, JUDr. Bianka Gelačíková a Mgr. Patrícia Železníková
   22. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Lohnertová
ECLI: ECLI:SK:OSBA3:2018 159/2018-123 zo dňa 22.11.2018, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok súdu prvej inštancie sa p o t v  n i e :

1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 37P/159/2018-123 zo dňa 22.11.2018 zamietol návrh po tom, ako mu škola odmietla v
novembri 2018 vidieť dcéry, mu rovnako matka odmietla umožniť s  Spisová značka: 37P/159/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1318204060
Dátum vydania rozhodnutia 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (600 ms)