Výsledky

 1. OSBA4 0T/115/2013
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Ivan Alman
   ECLI:SK:OSBA4:2013:q.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava IV., sudcom pre Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 0T/115/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: q 1 Trestného poriadku dňa 01. decembra 2013 tento

r o z h o d o l :

Obvinený

N. M., nar Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Alman
ECLI prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona.

Za to sa
o d s u d z 
 2. OSBA4 6C/35/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 3 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Marián Jančovič
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413201226.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava IV ECLI:SK:OSBA4:2013:1413201226.2

Opravné uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v právnej veci navrhovateľky a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Eliášová
ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413201226.3

Opravné Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 6C/35/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413201226
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Jančovič 
 3. OSBA4 6C/94/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Marián Jančovič
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413205949.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava IV Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 6C/94/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413205949
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Jančovič rozhodol samosudcom JUDr. Mariánom Jančovičom, v právnej veci
navrhovateľa: Q. C., bytom F. - P d n e n i e :

Návrhom zo dňa 02. 04. 2013 žiadal navrhovateľ súd, aby zrušil vyživovaciu 
 4. OSBA4 6C/478/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Marián Jančovič
   Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 6C/478/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2014:1413225226.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, v právnej veci navrhovateľa: C. J., bytom D., K. K. 9, proti
odporcovi: Q. J., bytom D., N. H. XX, o zrušenie účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 16. 12. 2013 dňa 17. 04. 2014 navrhovateľ zobral svoj návrh späť.

V zmysle § 96 ods. 1, 3 O.s.p. navrhovateľ 
 5. OSBA4 6C/121/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Marián Jančovič
   bytom B., P. Q. XX, o zaplatenie 1 934,39 eura s prísl. takto

r o z h o d o l :

Odporkyňa je Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 6C/121/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2014:1413207180.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava povinná v lehote troch dní zaplatiť navrhovateľovi 1 934,39 eura s úrokom z omeškania
9% ročne zo súm eura od 26. 04. 2012 do 12. 04. 2013, 2214,39 eura od 13. 04. 2013 do 30. 08. 2013,
2164,39 eura od 31 
 6. OSBA4 16C/215/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Silvia Walterová
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413210327.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave v právnej Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 16C/215/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413210327
Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Walterová veci navrhovateľa: H.. E. E., Q.. X.X.XXXX proti
odporkyni: N.. F. E., Q.. X.X.XXXX, K. U. U. XX, U  neboli vyčerpané všetky možnosti mimosúdnej
dohody.

Podľa § 96 ods. 1, veta prvá a druhá 
 7. OSBA4 13P/179/2013
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Nadežda Tomanicová
   Tomanicová
ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413211023.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 13P/179/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413211023
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Nadežda navrhovateľky: H.. H. Q. rodenej F., narodenej X.X.XXXX, bytom O., F. XX proti odporcovi:
P.. H.. Q. Q., V  účastníkov konania navrhovateľky H.. H. Q. rodenej F. narodenej X.X.XXXX v W. a
odporcu P.. H.. Q. Q 
 8. OSBA4 6C/179/2013 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Marián Jančovič
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413200514.3

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, v právnej Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 6C/179/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413200514
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Jančovič Q., bytom C., A. K. 9, o 76 eur s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje n e n i e :

Návrhom zo dňa 21. 01. 2013 žiadal navrhovateľ súd, aby zaviazal odporcu na zaplatenie 
 9. OSBA4 25P/177/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – Mgr. Eva Suchová
   ECLI:SK:OSBA4:2013:1413200140.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava IV v  7/2013, Dnot 4/2013, ktorú v mene maloletého podpísala
ustanovená opatrovníčka Q., bytom C..

Žiaden Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 25P/177/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413200140
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Eva Suchová
ECLI Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 25P 177/2013-3 zo dňa 11.6.2013 začal súd konanie
o schválenie právneho 
 10. OSBA4 16C/273/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Silvia Walterová
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413213124.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 16C/273/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413213124
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Walterová M.. XX.XX.XXXX, A. Q. N. XX, Q. proti odporcovi: U. P., M.. XX.XX.XXXX A. Q.
F. X, Q. o zrušenie 2013 ukončil štúdium a od 1.7.2013 je
prihlásený na úrade práce, pričom brigáduje formou dohody 
 11. OSBA4 25P/239/2013 Verejné súdne konanie prebehlo dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – Mgr. Eva Suchová
   ECLI:SK:OSBA4:2013:1413214755.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, vo veci vydania rozhodnutia: 02. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Balalová
ECLI: ECLI:SK:OSBA4 Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 25P/239/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413214755
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Eva Suchová
ECLI starostlivosti o maloleté dieťa: T. Q., nar. XX.XX.XXXX,
bytom u matky, dieťa rodičov: matka - I. Q., trvale 
 12. OSBA4 22Pc/11/2018
  Rodinné právo – Rozvod
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Matayová
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2018:1418202982.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava IV v konaní pred sudkyňou JUDr. Janou Matayovou v právnej veci navrhovateľa:
Q. Q.-P., nar. XX.XX.XXXX Súd manželstvo účastníkov Q. Q.-P., nar. XX.XX.XXXX a F. Z., nar. XX.XX.XXXX uzavreté dňa XX.XX.XXXX v B. C., zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu U. vo zväzku 7, ročník 2013, na
strane 24 konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Podľa § 221 písm. a/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
 13. OSBA4 6C/1/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Marián Jančovič
   Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 6C/1/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1412215039.1

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, v právnej veci 1412215039
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Jančovič D., bytom D., Q. XXXX/X, za účasti vedľajšieho
účastníka: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa 17. 09. 2013 navrhovateľ zobral svoj návrh v celom rozsahu späť, pretože odporkyňa
po podaní návrhu 
 14. OSBA4 23C/150/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Zuzana Rigáňová
   Súd: Okresný súd Bratislava IV Spisová značka: 23C/150/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2015:1413209275.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava JUDr.Martinou Orlíkovou, advokátkou, so sídlom Saratovská 6, Bratislava proti odporkyni: N. O., bytom Q XX, Bratislava, zast. P. O., bytom Q. XX, Bratislava o zrušenie vyživovacej povinnosti rozhodol r o  A.. XX.X.XXXX určenú rozsudkom Okresného súdu Bratislava II č.K. 49P 1/2005-72 zo dňa 8.9.2005 
 15. OSBA4 13Ps/7/2013
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Matej Ištván
   ECLI:SK:OSBA4:2013:1413203869.2

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV, v Bratislave, vo veci Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 13Ps/7/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413203869
Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Matej Ištván
ECLI starostlivosti o nesvojprávneho: M. Y., nar. XX.X.XXXX,
bytom u opatrovníčky, zastúpený opatrovníčkou Q. Y 188/2013.

o d ô v o d n e n i e :

Dedičské oddelenie Okresného súdu Bratislava IV predložilo dňa 
 16. OSBA4 16Er/378/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Martin Kopšo
   ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413201307.2

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave vo veci Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 16Er/378/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413201307
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 12. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Kopšo povinnému: T.. J. B., L. X, XXX XX Q., pre vymoženie
pohľadávky vo výške 171,44 euro istiny a trovy Okresného súdu Bratislava IV č.k. 16Er/378/2013-7 zo dňa 07.02.2013 súd zamietol žiadosť
súdneho exekútora o 
 17. OSBA4 22C/182/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jarmila Jurkovičová
   Jurkovičová
ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413212305.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 22C/182/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413212305
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila bytom M. XX, Bratislava, proti odporcovi: Q. M., bytom u matky Ľ.. N. XX,
Bratislava, o zrušenie 62 ods. 1 Zákona o rodine č. 36/2005 (ďalej len ZR) vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je
ich 
 18. OSBA4 13P/226/2013 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Nadežda Tomanicová
   Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 13P/226/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu Tomanicová
ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2014:1413213485.2

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV, v Bratislave, vo veci sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A,
Bratislava, dieťa rodičov: otec - Q., matka - T O.s.p. zastavil.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že 
 19. OSBA4 13P/178/2013
  Rodinné právo – Schválenie právneho úkonu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Nadežda Tomanicová
   Tomanicová
ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2013:1413210989.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 13P/178/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413210989
Dátum vydania rozhodnutia: 10. 07. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Nadežda dedičskej veci po
nebohej Q. M. rodenej T., ktorá zomrela XX.XX.XXXX podpísala zápisnicu o dedičstve v  dedičskom konaní po nebohej starej matke maloletého.

Súd uznesením č.k. 13P/178/2013-3 zo dňa 
 20. OSBA4 25P/126/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – Mgr. Eva Suchová
   ECLI:SK:OSBA4:2013:1413207786.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava IV v  Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 25P/126/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu 1413207786
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Eva Suchová
ECLI Q., zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A Bratislava, dieťa rodičov: matka - J. a otec - Q., o úprave výkonu
rodičovských práv a povinností k 
1 – 20 z celkovo 2 626 výsledkov (17 488 ms)