Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBA4 25Csp/30/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Bratislava IV
    Sudca – JUDr. Peter Kalata
     ECLI: ECLI:SK:OSBA4:2018:1418200752.2

Uznesenie
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave v právnej veci Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 25Csp/30/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 1418200752
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Kalata 02. 2018 sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť
zaplatiť sumu 52,97 eur spolu s  2014 za obdobie do 05. 03. 2015. Podaním doručeným súdu 23.
04. 2018 žalobca vzal žalobu späť a žiadal 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 179 ms)