Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBA4 3T/65/2019
  Trestné právo – Rodina a mládež
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Ivan Alman
   ECLI:SK:OSBA4:2019:1419010318.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava Súd: Okresný súd Bratislava IV
Spisová značka: 3T/65/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 1419010318
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 09. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Alman
ECLI Trestného poriadku dňa 23. septembra 2019 tento

r o z h o d o l :

Obvinený

Q. Š., nar. XX.XX.XXXX v  01.01.2019, si túto svoju vyživovaciu povinnosť riadne a včas neplní od
mesiaca február 2019 doposiaľ 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 345 ms)