Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 5Er/942/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Štefan Novák
   ECLI: ECLI:SK:OSBB:2017:6112226229.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci 6112226229
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Štefan Novák tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak,
exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca
2017.

Poučenie:

Proti výroku o zastavení exekúcie je 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (615 ms)