Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 4OdK/252/2017
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ľubica Mojžišová
   Mojžišová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2017:6117227671.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 4OdK/252/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 6117227671
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 08. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica v o d n e n i e :

1. Dňa 15. 08. 2017 bolo prostredníctvom Centra právnej pomoci, Kancelária Žiar 03. 2017 (ďalej len "ZKR").
Návrh obsahuje označenie príslušného súdu, navrhovateľa, jeho právneho 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 053 ms)